V Y H L Á Š K Y   O B C E

 

 

Název vyhlášky

Účinnost

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nicov

4.3.2015

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf   č. 2/2011

1.3.2011

Obecně závazná vyhláška č.1/2005, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

1.9.2005

Obecně závazná vyhláška č.1/2004, kterou se zrušuje OZV č.1/1993 ze dne 30.3.1993 o čistotě a pořádku v obci 12.11.2004
Obecně závazná vyhláška č.3/2018 o místních poplatcích  1. 7. 2018
Požární řád 1.12.2008
Plán zimní údržby místních komunikací v katastrálním území obce Nicov 28.11.2014

      Zákony vztahující se ke správě obce

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

 

 

 

 

 

 

KOHOUTÍ KŘÍŽ U NICOVA

kohouti_kriz[1].jpg

KŔÍŽEK U KOSTELA

OBECNÍ ÚŘAD

REKREAČNÍ CHALUPA

20180702_185357.jpg

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Obec Nicov vlastní ubytovací zařízení v počtu 12 lůžek.
Rezervace pobytu na tel.:
728 944 503 nebo
388 428 153.

Návštěvnost stránek

144509
nicov_foot