PRŮZKUMY A ROZBORY ÚZEMÍ

Vychází ze stavu zachyceného v Územně analytických podkladech (ÚAP) ORP Vimperk z prosince 2008 (pořízení ÚAP). Tyto údaje dále doplňují a zpřesňují dle aktuálního stavu správního území obce Nicov.

Odkaz na textovou část a výkresovou část zpracovaných územně analytických podkladů pro celé správní území obce s rozšířenou působností Vimperk.

http://www.vimperk.cz/690/cz/normal/uzemne-analyticke-podklady/

V rámci zpracování doplňujících průzkumů a rozborů byl zpracován a distribuován občanům dotazník. Celkem bylo odevzdáno a doručeno 26. vyplněných dotazníků. Obec a zpracovatel děkují občanům za spolupráci.

Vyhodnocení odevzdaných dotazníků obce Nicov

N_Dotaznik_Vyhodnoceni_20100312.pdf

17.3.2010 vložil: Petr Kocourek.

Doplňující průzkumy a rozbory

Doplňující průzkumy a rozbory obce Nicov jsou zpracovány dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Jsou respektovány pojmy z vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb. „O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti“ ze dne 10. 11. 2006 a vyhlášky MMR č. 501/2006 Sb. „O obecných požadavcích na využívání území“ ze dne 10. 11. 2006. Průzkumy a rozbory sledují celkem 119 jevů rozdělených do sledování hodnot, limitů, problémů a záměrů v sledovaném území (jednotlivých výkresů).

Dokumentace doplňujících průzkumů a rozborů obce Nicov (04/2010)

Textová část

_00_TitulniStrana_UP_o_Nicov_00_20100318.pdf

_01_A_TextovaCast_A_UP_o_Nicov_20100412.pdf

_01_A_TextovaCast_Priloha_1_22_23_UP_o_Nicov_20100412.pdf

_01_A_TextovaCast_Priloha_2_24_26_UP_o_Nicov_20100412.pdf

_01_A_TextovaCast_Priloha_3_27_UP_o_Nicov_20100412.pdf

Grafická část

_02_B_GrafickaCast_28_GrafickaCast_UP_o_Nicov_20100412.pdf

Prehledka B1_hodnoty.pdf

Legenda B1_hodnoty.pdf

Prehledka B2_limity.pdf

Legenda B2_limity.pdf

Prehledka_B3_zamery.pdf

Legenda_B3_zamery.pdf

Prehledka_B4_problemy.pdf

Legenda_B4_problemy.pdf

_02_B_GrafickaCast_73_Prilohy_UP_o_Nicov_20100412.pdf

Priloha 1-1.pdf

Priloha 1-2.jpg

Priloha 1-3.jpg

Priloha 1-4.jpg

Priloha 1-5.jpg

Priloha 1-6.pdf

_02_B_GrafickaCast_80_Poznamky_UP_o_Nicov_20100412.pdf

12.4.2010 vložil: Petr Kocourek.

 

KOHOUTÍ KŘÍŽ U NICOVA

kohouti_kriz[1].jpg

KŔÍŽEK U KOSTELA

OBECNÍ ÚŘAD

REKREAČNÍ CHALUPA

20180702_185357.jpg

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Obec Nicov vlastní ubytovací zařízení v počtu 12 lůžek.
Rezervace pobytu na tel.:
728 944 503 nebo
388 428 153.

Návštěvnost stránek

134429
nicov_foot