Opravné prostředky

 

Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným obecním úřadem Vacov se podávají prostřednictvím tohoto obecního úřadu ve stanovené lhůtě Krajskému úřadu Jihočeského kraje. Lhůty a způsoby stanovují zvláštní předpisy (např. zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení) a jsou vždy obsaženy v textu poučení na konkrétním rozhodnutí.

 

Opravné prostředky proti rozhodnutím orgánů obce v samostatné či přenesené působnosti lze podat kdykoliv písemně Krajskému úřadu Jihočeského kraje.

 

Došlo-li rozhodnutím úřadu ke zkrácení práv fyzické nebo právnické osoby, lze podat žalobu k příslušnému soudu.

 

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí.

KOHOUTÍ KŘÍŽ U NICOVA

kohouti_kriz[1].jpg

KŔÍŽEK U KOSTELA

OBECNÍ ÚŘAD

REKREAČNÍ CHALUPA

20180702_185357.jpg

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Obec Nicov vlastní ubytovací zařízení v počtu 12 lůžek.
Rezervace pobytu na tel.:
728 944 503 nebo
388 428 153.

Návštěvnost stránek

170598
nicov_foot