Změna č. 2 ÚP Nicov

 

Zastupitelstvo obce Nicov rozhodlo usnesením č.4/2/2021 ze dne 1.2.2022, dle předloženého návrhu v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdější předpisů, o pořízení změny č. 2 Územního plánu Nicov, a schvaluje podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona, aby pořizovatelem změny ÚP byl MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování.  

Zastupitelstvo obce Nicov zároveň určuje v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, starostku obce Nicov Mgr. Jitku Čiefovou  pro výkon funkce spolupráce s odborem výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk při pořizování územně plánovací dokumentace, tj. územní plán obce Nicov.

Změna č.1 ÚP Nicov

Zastupitelstvo obce Nicov rozhodlo usnesením č.3/2016 ze dne 2.5.2016, dle předloženého návrhu v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdější předpisů, o pořízení změny č. 1 Územního plánu Nicov, a schvaluje podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona, aby pořizovatelem změny ÚP byl MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování.  

Zastupitelstvo obce Nicov zároveň určuje v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, starostku obce Nicov Mgr. Jitku Čiefovou  pro výkon funkce spolupráce s odborem výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk při pořizování územně plánovací dokumentace, tj. územní plán obce Nicov.

Územní plán Nicov

Zastupitelstvo obce Nicov rozhodlo usnesením ZO č. 13/2009 ze dne 4.12. 2009, dle předloženého návrhu v souladu s § 6 odst. 5 písm.a)  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení územně plánovací dokumentace, tj. územního plánu obce Nicov, a schvaluje podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona, aby pořizovatelem územního plánu obce Nicov byl MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování.

 

Zastupitelstvo obce Nicov zároveň určuje v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zastupitele a Starostu obce Nicov pana Vladimíra VOLDŘICHA  pro výkon funkce spolupráce s odborem výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk při pořizování územně plánovací dokumentace, tj. územní plán obce Nicov.

 

Zastupitelstvo obce Nicov se rozhodlo zadat a uzavřít Smlouvu o dílo na zpracování územního plánu obce Nicov, na základě předložené  nejvýhodnější nabídky se zpracovatelem MgA. Petrem KOCOURKEM, autorizovaným architektem ČKA 03 070 (pro obory PS,ÚP,ZKT), IČ 635 872 71, Bednářská 3/1025, 180 00 Praha 8 – Libeň, T 736 456 937, E kocourek@box.cz.

 

Rozhodnutí a žádost obce Nicov o pořizení Územního plánu obce pořizovateli ÚÚP Vimperk

 Obec Nicov schválila na zasedání zastupitelstva 28. 11. 2014 (usnesení č.9/2014) Územní plán Nicov. Nabytí účinnosti ÚP 17. 12. 2014.

 

KOHOUTÍ KŘÍŽ U NICOVA

kohouti_kriz[1].jpg

KŔÍŽEK U KOSTELA

OBECNÍ ÚŘAD

REKREAČNÍ CHALUPA

20180702_185357.jpg

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Obec Nicov vlastní ubytovací zařízení v počtu 12 lůžek.
Rezervace pobytu na tel.:
728 944 503 nebo
388 428 153.

Návštěvnost stránek

277054
nicov_foot