Územní studie krajiny SO ORP Vimperk

Využití ÚS krajiny ORP Vimperk

 

 

Řešeným územím je celý správní obvod obce s rozšířenou působností Vimperk. Řešené území je vymezeno celkem 21 obcemi s 94 katastry s celkovou rozlohou 53 535,4 ha, tj. 535,354km2. Řešení se zejména zaměří v nezastavěném území na:

  • koncepci uspořádání krajiny
  • zpřesnění typů krajin a cílových charakteristik krajiny
  • návrh opatření na ochranu a rozvoj zjištěných hodnot
  • návrh opatření pro optimalizaci hospodaření v krajině
  • návrh opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny pro člověka
  • návrh opatření pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu

 https://www.vimperk.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=18208&id=18199&n=uzemni%2Dstudie%2Dkrajiny%2Dspravniho%2Dobvodu%2Dobce%2Ds%2Drozsirenou%2Dpusobnosti%2Dvimperk&p1=9765

KOHOUTÍ KŘÍŽ U NICOVA

kohouti_kriz[1].jpg

KŔÍŽEK U KOSTELA

OBECNÍ ÚŘAD

REKREAČNÍ CHALUPA

20180702_185357.jpg

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Obec Nicov vlastní ubytovací zařízení v počtu 12 lůžek.
Rezervace pobytu na tel.:
728 944 503 nebo
388 428 153.

Návštěvnost stránek

277057
nicov_foot