K L I M A T I C K É   P O D M Í N K Y

Základní klimatologické charakteristiky oblasti:

     Klimatická oblast                                                         CH 7, chladná

     Počet letních dnů                                                         10 – 30

  Počet dnů s teplotou nad                                          10°C  120 – 140

     Počet mrazových dnů                                                 140 – 160

     Počet ledových dnů                                                      50 – 60

     Průměrná teplota v lednu                                           -3 - - 4° C

     Průměrná teplota v červenci                                      15 – 16°C

     Průměrná teplota v dubnu                                          4 – 6° C

     Průměrná teplota v říjnu                                              6 – 7° C

     Průměrný počet dní se srážkami nad 1 mm           120 – 130

     Úhrn srážek za vegetační období                              500 – 600 mm

     Úhrn srážek v zimním období                                     350 – 400 mm

     Počet zamračených dnů                                              150 – 160

     Počet jasných dnů                                                        40 – 50

     Počet dnů se sněhovou pokrývkou                            100 – 120

    Průměrné roční srážky                                                  890 mm

    Odtokový součinitel území                               0,41

    Odtok                                                            335 mm

    Odpar                                                            474 mm

    Charakteristika zemědělských půd v řešeném území:

    Kód regionu:                                                   9    

    Symbol regionu:                                              CH   

    Charakteristika regionu:                                   vlhký, chladný  

    Suma teplot nad 100 :                                      pod 2000  

    Pravděpodobnost suchých vegetačních období:   0 

    Vláhová jistota :                                               >10  

    Průměrná roční teplota :                                   < 50C   

    Průměrný roční úhrn srážek:                             > 800 mm

    Hlavní půdní jednotka :                                  HPJ 40

Půdy převážně se sklonitostí vyšší než 12° (stupňů), na všech horninách, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici.

 

 

 

 

 

 

KOHOUTÍ KŘÍŽ U NICOVA

kohouti_kriz[1].jpg

KŔÍŽEK U KOSTELA

OBECNÍ ÚŘAD

REKREAČNÍ CHALUPA

20180702_185357.jpg

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Obec Nicov vlastní ubytovací zařízení v počtu 12 lůžek.
Rezervace pobytu na tel.:
728 944 503 nebo
388 428 153.

Návštěvnost stránek

277092
nicov_foot