Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Nicov

2. Důvod a způsob založení

Obec Nicov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obecní úřad NIcov
  Nicov č. p. 33
  384 73  Stachy

 • 4.2 Adresa úřadu pro osobní návštěvu

  Obecní úřad NIcov
  Nicov č. p. 33
  384 73  Stachy

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 388 428 153 (v úřední hodiny)
  mobilní telefon: +420 728 944 503

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.nicov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obecní úřad NIcov
  Nicov č. p. 33
  384 73  Stachy

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  obec@nicov.cz

 • 4.8 Datová schránka

  m9dat8f

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 661631379/0800

6. IČ

00583405

7. DIČ

CZ00583405, obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Žádost 298-23.pdf

 

n247-22 Žádost

sdělení n247-22 o odložení žádosti.docx.pdf

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

odpovědi 106-1999 za 2018.pdf

KOHOUTÍ KŘÍŽ U NICOVA

kohouti_kriz[1].jpg

KŔÍŽEK U KOSTELA

OBECNÍ ÚŘAD

REKREAČNÍ CHALUPA

20180702_185357.jpg

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Obec Nicov vlastní ubytovací zařízení v počtu 12 lůžek.
Rezervace pobytu na tel.:
728 944 503 nebo
388 428 153.

Návštěvnost stránek

277094
nicov_foot